“พีระพันธุ์” ไฟเขียวปลัดพลังงานจัดโผโยกย้ายใหญ่ผู้บริหารระดับสูง เสนอเข้า ครม. 17 ต.ค. นี้

- Advertisment-

“พีระพันธุ์” ยันไฟเขียวปลัดพลังงาน จัดโผโยกย้ายใหญ่ข้าราชการระดับสูง พร้อมเสนอเข้าครม. 17 ต.ค.นี้ ในขณะที่ตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.ต้องล่าช้าไปอีกมากกว่า 1 เดือน เพราะต้องรอ ครม.เห็นชอบบอร์ด กฟผ.ชุดใหม่ หลัง “กุลิศ สมบัติศิริ”ยื่นหนังสือลาออกจากประธานบอร์ด มีผลให้กรรมการสิ้นสภาพยกชุด

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการแต่งตั้งโยกบ้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงานแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566  ที่ผ่านมาว่า จะไม่เข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งครั้งนี้ โดยปล่อยให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ที่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ซึ่งเมื่อนำเสนอรายชื่อขึ้นมาอย่างไรก็พร้อมที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งอย่างนั้น  โดยให้แนวทางไปว่าผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพลังงาน จะไม่มีปัญหา โดยให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงพลังงานเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม เพราะท่านรู้จักข้าราชการดีกว่าผม เราเพิ่งมาจะไปยุ่งอะไรกับเขา  เรายังไม่รู้จักว่าใครเป็นใคร “ นายพีระพันธุ์  กล่าวตอบคำถามผู้สื่อข่าว

- Advertisment -

ด้านนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โผการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานแทนตำแหน่งที่เกษียณ คาดว่าจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่ 17 ตุลาคม นี้ แต่ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าใครจะย้ายไปที่ไหน เพราะต้องรอให้ ครม.เห็นชอบก่อน

ส่วนตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีความล่าช้าไปมากนั้น นายประเสริฐ  กล่าวว่า เนื่องจาก นายกุลิศ สมบัติศิริ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก ตำแหน่งประธานบอร์ด กฟผ.และมีผลให้กรรมการในบอร์ด สิ้นสภาพไปด้วย ดังนั้น จึงต้องรอให้มีการแต่งตั้งบอร์ด กฟผ.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ก่อน เพื่อที่จะยืนยันชื่อนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาจากบอร์ดชุดเดิมมาแล้ว ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม เสนอให้ ครม.ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน

อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งบอร์ด กฟผ.จะต้องให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาเห็นชอบรายชื่อของบอร์ด กฟผ.ชุดใหม่ ก่อนเสนอให้ ครม.แต่งตั้งด้วยทำให้คาดว่ากระบวนการแต่งตั้ง ผู้ว่าการ กฟผ.น่าจะใช้เวลามากกว่า 1 เดือน หลังจากที่ คนร. เห็นชอบ  โดยในการบริหารงานของ กฟผ.เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบ เพราะรักษาการผู้ว่าการ กฟผ. และรักษาการตำแหน่งรองผู้ว่าการ กฟผ.ที่ทำงานแทนบุคคลที่เกษียณ ก็มีอำนาจเต็มในการลงนามในหนังสือต่างๆ ได้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC ) รายงานถึงโผการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานระดับกรม ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน คาดว่าจะมีการสลับเก้าอี้หลายตำแหน่ง แม้ว่าตำแหน่งที่เกษียณอายุที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคนมาแทนจะมีเพียงตำแหน่งเดียวคือ นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว ที่เกษียณจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ เนื่องจาก นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ต่างอยู่ในตำแหน่งเดิมมาแล้ว 4 ปี และได้รับการต่ออายุคนละ 1 ปีไปแล้ว และตามธรรมเนียมปฎิบัติส่วนใหญ่ มักจะไม่มีการต่ออายุให้รอบที่สอง  ส่วนนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ก็จะอยู่ในตำแหน่งครบ 4 ปี ในเดือน พฤศจิกายน นี้ จึงขึ้นอยู่กับนายประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานจะพิจารณา ว่าจะต่ออายุให้นายสราวุธ ไปอีก 1 ปีหรือไม่  โดยมีกระแสข่าวว่า จะมีการโยกเอานายวรากร พรหโมบล จากผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่เคยเป็นรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มาแทนนายสราวุธ   ในขณะที่การจะโยกนายสราวุธ ออกจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ก็จะต้องมีตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำงานตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลมารองรับเช่นกัน

วรากร พรหโมบล

ส่วนผู้ที่มีการคาดหมายว่าจะได้ขยับจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง​ มาเป็นอธิบดีกรมใดกรมหนึ่งยังมีรายชื่อ​ นายสมภพ​ พัฒนอริยางกูล​ กับ​ นายโกมล​ บัวเกตุ อยู่ด้วย ทั้งนี้ตำแหน่งที่น่าสนใจคือกรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกระทรวงคือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ที่ตำแหน่งอธิบดี ยังว่างอยู่ เนื่องจากนายประเสริฐ ได้ขยับขึ้นเป็นปลัดกระทรวงในครั้งนี้  

สำหรับ ตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.ปัจจุบันที่นางสาว จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้รักษาการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นมานั้น หากบอร์ด กฟผ.ชุดใหม่ ที่คาดว่าจะมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ไปนั่งเป็นประธาน ไม่ยืนยันชื่อนายเทพรัตน์ และให้มีการเริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่ นายเทพรัตน์ ก็จะขาดคุณสมบัติที่จะลงแข่งขัน เนื่องจาก มีอายุเกิน เกิน 58 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยนายเทพรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2508

Advertisment

- Advertisment -.