พิธีมอบทุนการศึกษาจากโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงาน ประจำปี 2564

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการ และผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา (ยืน, ซ้าย) และ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ยืน, ขวา)
- Advertisment-

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาจากเงินบริจาคของพนักงานจำนวน 1,193,000 บาท ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอศรีราชา ภายใต้โครงการ “กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงาน”

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาจำนวน 500 ทุน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 307 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 193 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยการคัดกรองจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และรองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการบริหาร กสศ. ร่วมกล่าวอวยพร และแสดงความยินดี ในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ที่จัดขึ้นผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์และถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร Multi Employee Complex (MEC) โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

- Advertisment -

กองทุนการศึกษา “โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา”  ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุน และมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป

Advertisment