พิธีปิด IEEE PES APPEEC 2023 จีนรับไม้ต่อเจ้าภาพปี 2024

- Advertisment-

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ 2023 IEEE PES 15th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2023) ภายใต้ธีม Transition towards Carbon Neutrality, Sustainability and Flexibility for Future Energy ปิดฉากลงในวันนี้

ในพิธีดังกล่าวได้มี ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ Industry Relations Chair กล่าวขอบคุณและการแสดงชุด “เวียงพิงค์แดนสววรค์” จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมอบ Best Paper Awards ให้กับผู้นำเสนอบทความ Oral Presentation ด้านไฟฟ้าและพลังงาน จำนวน 5 รางวัล จากผู้นำเสนอบทความในงานมากกว่า 150 บทความ จากประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศ และพิธีการรับมอบธง โดย IEEE PES APPEEC 2024 ครั้งที่ 16 จะจัดขึ้นที่เมืองหนานจิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2024 โดยมี Dr.Yingjun Wu จาก Hohai University เป็นผู้รับมอบธงจาก Dr.Jessica Bian ซึ่งเป็น President ของ IEEE Power & Energy Society

พบกันที่ หนานจิง IEEE PES APPEEC 2024 !

- Advertisment -

#IEEEPES#IEEEXplore#APPEEC2023#APPEEC2024

#MorePowerToTheFuture#Sustainability

#สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)

Advertisment

- Advertisment -.