“พิทักษ์” “เริงชัย” ฉลุยเข้ารอบ​ 9 คนแสดงวิสัยทัศน์ ลุ้น​เป็น กกพ.คนใหม่

- Advertisment-

“พิทักษ์” “เริงชัย” “นฤภัทร” “ประพนธ์” ผ่านเข้ารอบแสดงวิสัยทัศน์​ 9 คนสุดท้าย เพื่อสรรหาเป็น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. คนใหม่ ก่อนคณะกรรมการสรรหาจะลงคะแนนลับเพื่อคัดให้เหลือแค่ 3 คนโดยคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้ในสัปดาห์นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครชิงตำแหน่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เริ่มเปิดให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อกรรมการสรรหาฯ วันนี้ (13 ก.ย. 2564 ) เป็นวันแรก จำนวน4-5 คน และจะเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์อีกรอบในวันที่ 14 ก.ย. 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จะทำการลงคะแนนลับเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 คนที่จะเป็น กกพ. คนใหม่ โดยคาดว่าสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อทั้ง 3 คนได้ภายในสัปดาห์นี้

เบื้องต้นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งทราบรายชื่อ 5 คน จากจำนวน 9 คน ได้แก่ 1.นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ/ท่อจัดจำหน่ายหน่วยก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาบริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2. นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 3.น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต อดีตเลขาธิการสำนักงาน กกพ. 4.นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 5.พล.ท. กฤตภาส คงคาพิสุทธิ์ เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ส่วนอีก 4 รายชื่อของผู้ที่ผ่านเข้ารอบแสดงวิสัยทัศน์ ยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางสำนักงาน กกพ.

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา ทั้ง 3 รายชื่อ จะถูกเสนอต่อนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อรับทราบ และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคนใหม่ ทั้ง 3 จะมาทำหน้าที่แทน กกพ. ที่จะพ้นวาระการดำเนินงานด้วยการจับสลากออก และจะทำงานถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้เป็นวันสุดท้าย คือ นาง อรรชกา สีบุญเรือง, นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน

โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 3 คนที่ได้รับการสรรหาเข้ามาใหม่ จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

สำหรับคณะกรรมการสรรหา กกพ. ซึ่งมีทั้งหมด 8 คนนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 1.นายณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน 2.นายประสงค์ พูนธเนศ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง 3.นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 4.นายปรเมธี วิมลศิริ อดีตเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. 5.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 6.นายประเสริฐ ตปนียางกูร ผู้แทนสภาวิศวกรฯ 7.นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ 8.นายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ

Advertisment

- Advertisment -.