เตรียมขยายวงเงินกองทุนน้ำมัน​ พยุงราคา LPG ต่อถึงเดือน พ.ค. 2567

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เตรียมขยายกรอบวงเงินบัญชี LPG เพิ่มจาก 48,000 ล้านบาท เพื่อใช้ตรึงราคา LPG ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ในเดือน พ.ค. 2567 นี้ เหตุ ครม. ยังไม่พิจารณาอนุมัติงบกลางเข้ามาช่วย ทำให้ต้องดึงเงินกองทุนน้ำมันฯ มารับภาระต่อไปก่อน ในขณะที่สถานะกองทุนฯ ถังแตกติดลบหนักกว่า 1 แสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อขอขยายกรอบวงเงินสำหรับใช้ชดเชยราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) เพิ่มเติมจากเดิมที่ กบน. เคยอนุมัติกรอบให้ชดเชยราคา LPG ได้แค่ 48,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันกองทุนฯ ใช้เงินชดเชยราคาไปแล้ว 47,084 ล้านบาท จึงเหลือเงินอีกเพียง 916 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการชดเชยราคา LPG ไปจนถึงเดือน มิ.ย. 2567 นี้

ประกอบกับขณะนี้เข้าสู่เดือน พ.ค. 2567 แล้ว แต่กองทุนฯ ยังไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลว่าจะสามารถนำเงินงบกลางมาช่วยพยุงราคา LPG ให้จำหน่ายเท่าเดิมที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ได้หรือไม่ ดังนั้นเบื้องต้นอาจต้องใช้วิธีขยายกรอบวงเงินเพื่อใช้ชดเชยราคา LPG ไปก่อน

- Advertisment -

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติให้ตรึงราคา LPG ไว้ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2567 โดยกำหนดให้กองทุนฯ ช่วยชดเชยราคา LPG สำหรับเดือน เม.ย. 2567 และกระทรวงพลังงานจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอใช้งบกลางมาชดเชยราคา LPG ต่อ ในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2567 แทน แต่เมื่องบกลางมาช่วยไม่ทันในเดือน พ.ค. 2567 กระทรวงพลังงานจึงต้องเสนอ กบน. ขยายกรอบวงเงินชดเชยราคา LPG จากกองทุนฯ มาจ่ายแทนไปก่อน

ปัจจุบันราคา LPG ที่แท้จริงอยู่ที่ 31 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 465 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม แต่กองทุนฯ ใช้เงินบัญชี LPG ชดเชยราคาอยู่ 3.91 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาจำหน่ายเหลือเพียง 25.87 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อรวมค่าขนส่งแล้ว ราคาจำหน่ายจริงจะเท่ากับ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ตามมติ กบง.

สำหรับสถานะกองทุนฯ ล่าสุดที่รายงานโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อแพลิง (สกนช.) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2567 กองทุนฯ ติดลบรวมถึง -107,600 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากบัญชีน้ำมันติดลบรวม -60,145 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบรวม -47,455 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามนอกจากกระทรวงพลังงานจะรอ ครม.พิจารณางบกลางเพื่อช่วยเหลือราคา LPG แล้ว ยังรอ ครม. พิจารณาช่วยเหลือราคาค่าไฟฟ้าประชาชนและราคาดีเซลอีกด้วย เนื่องจากกองทุนฯ เกิดปัญหาสภาพคล่อง เงินติดลบกว่า 1 แสนล้านบาท และยังต้องเตรียมพร้อมชำระหนี้เงินต้นก้อนแรก 30,000 ล้านบาท ในเดือน พ.ย. 2567 นี้ด้วย ดังนั้นจึงขอภาครัฐเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระกองทุนฯ เพื่อพยุงราคาดีเซลและ LPG

ส่วนค่าไฟฟ้านั้น ปัจจุบันคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567  ไว้ที่ 4.18 บาทต่อหน่วย หากรัฐนำงบกลางมาช่วย จะส่งผลให้ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย ได้รับการลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย

Advertisment

- Advertisment -.