พลังงาน รับนโยบายนายกฯ เตรียมเคาะรายละเอียด “โครงการเอกชนซื้อไฟฟ้าสะอาดจากผู้ผลิตโดยตรง” สัปดาห์หน้า

- Advertisment-

พลังงาน เดินหน้า “มาตรการส่งเสริมให้บริษัทเอกชนซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทนได้โดยตรงจากผู้ผลิตไฟฟ้า หรือ Direct PPA ตามนโยบายนายกฯ พร้อมเร่งวางหลักเกณฑ์เปิดซื้อขายไฟฟ้า คาดสัปดาห์หน้ามีรายละเอียดชัดเจน เตรียมดันเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาด เฟส 2 เพิ่มอีก 3,668.5 เมกะวัตต์ ในปี 2567 นี้

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567 ได้สั่งการให้กระทรวงพลังงาน หาแนวทางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการออกมาตรการส่งเสริมให้บริษัทเอกชนซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทนได้โดยตรงจากผู้ผลิตไฟฟ้า หรือ Direct PPA (Purchase Power Agreement) เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้าน Data Center ของไทย และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ โดยให้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมมานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ภายในเดือน มิ.ย. 2567 นั้น

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เพื่อวางมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับ โครงการนำร่อง Direct PPA เพื่อทดลองตลาด คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนในเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดำเนินโครงการ ซึ่งจะต้องมีเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้งานภายในพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และจะต้องมีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่ซื้อขายระหว่างกัน รวมถึงศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) เป็นต้น โดยเบื้องต้นคาดว่า โครงการนำร่อง Direct PPA จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2567 นี้

- Advertisment -

“การซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้โครงการนำร่อง Direct PPA ในพื้นที่ Data Center คาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 50 เมกะวัตต์ และต้องเป็นไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด 100% เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าน่าจะต้องสูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าทั่วไป แต่จะต้องเป็นอัตราที่นักลงทุนยอมรับได้เพื่อแลกกับการใช้ RE100 รวมถึงการกำหนด Wheeling Charge ก็ต้องเป็นอัตราที่เหมาะสมด้วย”

ส่วนโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565” ปริมาณ 5,203 เมกะวัตต์ หรือ โครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาด เฟส 1 จะสามารถนำมาขายไฟฟ้าร่วมกับโครงการนำร่อง Direct PPA ได้หรือไม่นั้น ยังเป็นเรื่องที่ต้องหารือในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ เนื่องจากขณะนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างทยอยลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) แต่ต้องยอมรับว่า การซื้อขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาPPA จะมีการการันตีรายได้ที่มั่นคงกว่า

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าแผนรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาด เฟส 2 เพิ่มอีก 3,668.5 เมกะวัตต์นั้น คาดว่า จะสามารถดำเนินโครงการได้ภายในปี 2567 นี้  โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2024) ผ่านการอนุมัติ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากแผน PDP 2018 Rev.1 และถึงแม้ว่าการเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดในเฟส 1 จะมีปัญหาฟ้องร้องกรณีพลังงานลม แต่ในส่วนของพลังงานโซลาร์เซลล์ก็สามารถเปิดดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าไปก่อนได้ ซึ่งเรื่องนี้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) น่าจะอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าครั้งต่อไป

Advertisment