พลังงาน พร้อมดึงกองทุนน้ำมันฯ ดูแลราคากลุ่มเบนซิน หลังคลังไม่ต่ออายุมาตรการลดภาษีที่จะสิ้นสุด 31 ม.ค.2567

- Advertisment-

พลังงาน ส่งสัญญาณ หากคลังไม่ต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันกลุ่มเบนซิน ที่จะสิ้นสุด 31 ม.ค. 2567 ก็พร้อมบริหารจัดการได้โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯ เข้ามาดูแลเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซิน ประกอบกับกระทรวงพลังงานได้มีมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินทุกประเภท ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันลดลงตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2566 เป็นต้นมา โดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ม.ค. 2567 ที่กำลังจะถึงนี้ 

- Advertisment -

ทางกระทรวงพลังงานได้ประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ทั้งการบริหารจัดการเรื่องราคาโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)  และการบริหารจัดการเรื่องปริมาณการจัดหาและการจำหน่ายโดยกรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ  มั่นใจแม้สิ้นสุดมาตรช่วยเหลือดังกล่าว ยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

 “มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเบนซินที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ม.ค.นี้ เป็นไปตามมติ ครม.ที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ใช้น้ำมันเบนซินในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงพลังงานขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยหลังจากสิ้นสุดมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2567 กระทรวงพลังงานจะใช้กลไกของกองทุนฯน้ำมันเข้ามาบริหารจัดการเรื่องราคาน้ำมัน เพื่อไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันตรวจสอบให้มีน้ำมันพร้อมจำหน่ายอย่างเต็มที่ ซึ่งหากไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน 02-794-4111 และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกระทรวงพลังงาน 02-140-6081” ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

Advertisment

- Advertisment -.