ปรับแผนไฟฟ้าใหม่เป็น PDP 2023 เสนอรัฐบาลใหม่อนุมัติ​ เพิ่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก​

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน ปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย(PDP) ฉบับใหม่จาก PDP 2022 เป็น PDP 2023 แทน เนื่องจากการจัดทำแผน PDP เกิดความล่าช้า เสนอเข้าคณะรัฐมนตรี​ ( ครม.) ชุดปัจจุบันไม่ทัน ต้องปรับแผนใหม่ให้เริ่มใช้ในปี 2566 แทน ระบุถอดโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไม่มีการบรรจุไว้ในแผน ขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังมีอยู่ แต่ปรับขนาดให้เล็กลง ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีเพิ่มมากขึ้นแน่นอน ยืนยันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมทั้งแผนไม่เกิน 5 บาทต่อหน่วย คาดเริ่มเปิดรับฟังความเห็นประชาชนได้เดือน มิ.ย. 2566 นี้   

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับใหม่ว่า ยอมรับว่าการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ หรือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2565-2580 (PDP 2022) มีความล่าช้า จนไม่สามารถนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) และคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ทันในสมัยรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ดังนั้นกระทรวงพลังงานจะต้องปรับแผน PDP ใหม่ โดยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแผน PDP 2023 แทน หรือเรียกว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2580 เนื่องจากจะกำหนดให้เริ่มต้นใช้แผน PDP ฉบับใหม่ในปี 2566 นี้ โดยขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำแผนดังกล่าว และตามขั้นตอนจะต้องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาก่อน จากนั้นจะเปิดรับฟังความเห็นประชาชน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จและเปิดรับฟังความเห็นประชาชนได้ในเดือน มิ.ย. 2566 จากนั้นจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป   

- Advertisment -

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันไทยยังคงใช้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 อยู่ และที่ผ่านมาได้พยายามจัดทำแผน PDP 2022 แต่เกิดปัญหาด้านสถานการณ์ราคาพลังงานผันผวน ทำให้ต้องปรับแผนกันหลายครั้ง จนเกิดความล่าช้าและเสร็จไม่ทันกำหนดในเดือน ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา และเมื่อเข้าสู่ปี 2566 จึงต้องปรับแผน PDP ให้เริ่มต้นใช้ปี 2566 จึงกลายเป็นแผน PDP 2023 แทน

โดยแผน PDP 2023  ยังคงเน้นเรื่องพลังงานทดแทนมากขึ้น และแบ่งรายละเอียดการผลิตและใช้ไฟฟ้าเป็นรายภูมิภาคเช่นเดิม สำหรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยจะไม่มีการบรรจุโรงไฟฟ้าถ่านหินสำหรับโรงใหม่ไว้ ดังนั้นโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเหลือเพียงโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น  ขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังคงมีบรรจุไว้ช่วงปลายแผน PDP 2023  แต่จะปรับขนาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้มีขนาดเล็กลง เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ลดขนาดลง เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการจัดทำแผน PDP 2023 ดังกล่าว ได้สรุปราคาค่าไฟฟ้าตลอดแผนไว้ไม่เกิน 5 บาทต่อหน่วยด้วย เนื่องจากมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งมีราคาต้นทุนถูกลงตามเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าไม่แพงเกินไป สำหรับภาพรวมปริมาณการผลิตไฟฟ้าในแผน PDP 2023 จะมีปริมาณใกล้เคียงกับแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่ในขณะนี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า แผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (แผนปัจจุบัน) ได้คาดการณ์การใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค) ช่วงปลายแผนปี 2580 อยู่ที่  53,997 เมกะวัตต์  ส่วนการผลิตไฟฟ้าระหว่างปี  2561-2580 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าในระบบของ 3 การไฟฟ้า(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ) ช่วงปลายแผนในปี 2580 อยู่ที่ 77,211 เมกะวัตต์  ประกอบด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 46,090 เมกะวัตต์ รวมทั้งจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่อยู่ที่ 56,431 เมกะวัตต์ และปลดโรงไฟฟ้าที่หมดอายุลง 25,310 เมกะวัตต์  

Advertisment