พลังงาน จ่อชง กพช. ปรับหลักเกณฑ์ใหม่รับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมเฟส 2 ขนาด 30 เมกะวัตต์

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน เตรียมแผนเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม เฟส 2 ขนาด 30 เมกะวัตต์ ควบคู่กับการรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวเฟส 2 ที่ต้องดำเนินการพร้อมกัน คาดเสนอ 2 แนวทางให้ กพช.พิจารณา ทั้งการเปิดรับซื้อใหม่ทั้งหมด หรือ เปิดรับซื้อใหม่ 50% และขยายการรับซื้อรายเก่า 50% คาดจะเริ่มเปิดรับซื้อได้ภายในปี 2567 นี้    

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมความพร้อมเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม เฟส 2 เนื่องจากตามมติ กพช. เดิมที่กำหนดให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 30 เมกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2569 ซึ่งจะต้องเปิดรับซื้อไฟฟ้าในช่วงเวลาเดียวกับการเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียว หรือ “โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมในรูปแบบ FiT สำหรับปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง รอบขยายการรับซื้อส่วนที่ 1” (เฟส 2)

เบื้องต้นอาจมีการปรับหลักเกณฑ์ดังนี้ แนวทางที่ 1. เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมด 30 เมกะวัตต์  หรือ 2. แบ่งการรับซื้อไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ เป็นการเปิดรับซื้อรายใหม่ 50% และขยายการรับซื้อเพิ่มเติมจากรายเก่าที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเฟสแรกอีก 50%

- Advertisment -

ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดรับชื้อไฟฟ้าสีเขียวไป 4,852 เมกะวัตต์ พร้อมกับการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 100 เมกะวัตต์ ไปแล้ว ดังนั้นการเปิดรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวเฟส 2 จะต้องเปิดรับซื้อทั้งสองโครงการเช่นเดิม แต่เนื่องจากการเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวเฟสแรก ยังประสบปัญหาด้านการฟ้องร้องและศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งหมด ส่งผลให้ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวและไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเฟส 2 ได้ โดยต้องรอให้ศาลพิจารณาและสั่งยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราวให้เสร็จก่อน แต่คาดว่าน่าจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าทั้งสองโครงการดังกล่าวได้ภายในปี 2567 นี้

อย่างไรก็ตามคาดว่ากระทรวงพลังงานจะต้องเสนอแนวทางให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมใหม่ โดยไม่ใช้วิธีขยายการรับซื้อจากรายเดิมที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเฟสแรก เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมรายใดตกค้างอยู่ในเฟสแรก ดังนั้นแม้จะขยายการรับซื้อเพิ่มเติมจากเฟสแรก ก็จะไม่มีรายใดสมัคร แต่ในส่วนของไฟฟ้าสีเขียวในเฟสแรก ยังเหลือกลุ่มที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาเข้ามาขายไฟฟ้าในระบบ ซึ่งยังสามารถขยายการรับซื้อเพิ่มเติมได้

ดังนั้นหากไฟฟ้าเขียวเฟส 2 กำหนดให้ขยายการรับซื้อเพิ่มเติม ก็จะต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับขยะอุตสาหกรรมที่ต้องขยายการรับซื้อเพิ่มเติมเช่นกัน แต่หากกระทรวงพลังงานเปลี่ยนหลักเกณฑ์เป็นการเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวใหม่เลย ก็จะต้องใช้หลักเกณฑ์การเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมใหม่ด้วยเช่นกัน

สำหรับการเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวและไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมเฟส 2 ขนาด 30 เมกะวัตต์ ที่กำหนดให้ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบปี 2569 นั้น ที่ผ่านมาทาง กพช. กำหนดให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวเฟส 2 จำนวน 3,668.5 เมกะวัตต์ ส่วนไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมเฟส 2 กำหนดให้เปิดรับซื้อ 30 เมกะวัตต์ โดยที่ผ่านมาได้เปิดรับฟังความเห็น “โครงการการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง และขยะอุตสาหกรรม ในรูปแบบ FiT สำหรับปี 2565-2573” ไปแล้วระหว่างวันที่ 19-25 เม.ย. 2566 แต่เนื่องจากติดปัญหาการฟ้องร้องทำให้กระบวนการเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวและไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมหยุดชะงักไป

Advertisment

- Advertisment -.