พลังงาน – กฟผ. ร่วมสืบสานแสงแห่งธรรม ติดตั้งโซลาร์เซลล์เบอร์ 5 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในหลวง ร.10 

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานร่วมกับ กฟผ. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เบอร์ 5 กำลังผลิต 72 กิโลวัตต์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล และ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์ 5 แก่วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการ กฟผ. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธี ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการ กฟผ.

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เบอร์ 5 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) จ.กระบี่ กำลังผลิต 72 กิโลวัตต์ เป็น 1 ใน 10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานองค์ราชันย์ ที่กระทรวงพลังงานและ กฟผ. จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อนำนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ภายในวัดมหาธาตุวชิรมงคล อาทิ การจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารเรียนพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ สนองพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” 

- Advertisment -

ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เบอร์ 5 กำลังผลิต 72 กิโลวัตต์ ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ 600 วัตต์ จำนวน 120 แผง พร้อมระบบอินเวอร์เตอร์จำนวน 2 ชุด โดยสามารถควบคุมและบริหารข้อมูลการใช้พลังงานผ่านแอปพลิเคชันได้ คาดว่าการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เบอร์ 5 จะช่วยให้วัดมหาธาตุวชิรมงคลสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ปีละกว่า 1.1 แสนหน่วย หรือลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 5.5 แสนบาท อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 57 ตันต่อปีอีกด้วย

วัดมหาธาตุวชิรมงคลถือเป็นวัดสำคัญของ จ.กระบี่ ซึ่งได้รับพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

Advertisment