พลังงานยังเดินหน้าช่วยวินมอเตอร์ไซค์ใช้น้ำมันราคาถูก

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน ยืนยันเดินหน้าโครงการช่วยเหลือกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซื้อน้ำมันราคาถูกกว่าทั่วไป 3 บาทต่อลิตร คาดเริ่มโครงการจริง ม.ค. 2562 นี้ ปลัดพลังงานเผยได้ส่งหนังสือถึงกรมบัญชีกลางประสานการใช้เงินสวัสดิการแห่งรัฐรองรับโครงการระยะยาว พร้อมเปิดให้ผู้ค้าน้ำมันร่วมสนับสนุนโครงการระยะสั้นได้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานจะเริ่มดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มผู้ประกอบการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง(วิน มอเตอร์ไซค์) ได้ในช่วงเดือน ม.ค. 2562 เพื่อให้สามารถซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 และ 95 ราคาถูกกว่าทั่วไป 3 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานยังเดินหน้าโครงการนี้อยู่ โดยอยู่ระหว่างประสานรายละเอียดกับกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้ส่งหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อประสานด้านการเงินและเงื่อนไขต่างๆ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับใช้กับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เบื้องต้นในระยะแรกหากผู้ค้าน้ำมันรายใดสนใจจะเข้าสนับสนุนโครงการดังกล่าวก็สามารถเข้าร่วมสนับสนุนได้ แต่การหารือกับกรมบัญชีกลางในครั้งนี้เพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์ระยะยาวต่อไป

- Advertisment -

ทั้งนี้ยืนยันว่าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกอย่างถูกต้องเท่านั้น ซึ่งวินมอเตอร์ไซค์กว่า 80% จากทั้งประเทศ อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้กำหนดเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ให้สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91,95 ราคาถูกกว่าทั่วไป 3 บาทต่อลิตร โดยมีข้อจำกัดให้เติมน้ำมันได้ไม่เกิน 5 ลิตรต่อคันต่อวัน หรือ ประมาณ 150 ลิตรต่อเดือน คิดเป็นเงินประมาณ 450 บาทต่อคนต่อเดือน

สำหรับผู้ประกอบการมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกมีทั้งสิ้นรวม 1.9 แสนคัน แบ่งเป็นพื้นที่กทม. จำนวน 1 แสนคัน และต่างจังหวัดอีก 9 หมื่นคัน แต่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีวินมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 4 หมื่นราย แบ่งเป็นวินมอเตร์ไซค์ในพื้นที่ กทม. 8,500 คัน และต่างจังหวัด 31,500 คัน

Advertisment

- Advertisment -.