พลังงานพร้อมเริ่มต้นเจรจาระดับรัฐบาลกับกัมพูชาในพื้นที่ OCA ต้นปีหน้า

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน เตรียมพร้อมข้อมูลสำหรับการเจรจาในระดับรัฐบาลกับทางกัมพูชา เพื่อให้ได้ข้อยุติในปัญหา พื้นที่ทับซ้อนปิโตรเลียมไทย-กัมพูชา  (overlapping claims area : OCA)ต้นปี 2563

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ว่า ช่วงต้นปี 2563 กระทรวงพลังงานจะเริ่มหารือกับประเทศกัมพูชา เกี่ยวกับพื้นที่ปิโตรเลียมทับซ้อนไทย-กัมพูชา( (overlapping claims area : OCA) ซึ่งเป็นกระบวนการหารือต่อเนื่องจากการเจรจาทวิภาคีในที่ประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงานอาเซียน เมื่อเดือน ก.ย. 2562 ที่ผ่านมาซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ โดยการเจรจาในช่วงต้นปี 2563 นี้ ไทยมีความพร้อมด้านข้อมูลเรียบร้อยแล้วและจะเป็นการเจรจาเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในอนาคต

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ OCA ด้านปิโตรเลียมให้กับรัฐมนตรีพลังงาน ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐมนตรีพลังงานยืนยันว่าถ้าข้อมูลไม่พร้อมไทยจะไม่เจรจา ดังนั้นต้นปีหน้าจะเริ่มเห็นการเจรจาระดับรัฐบาลได้

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.