พร้อมแล้ว! ผู้บริหาร EGAT, PTT, MEA, PEA และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมเปิดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ 2023 IEEE PES 15th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2023)

- Advertisment-

พร้อมแล้ว! ผู้บริหาร EGAT, PTT, MEA, PEA และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมเปิดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ 2023 IEEE PES 15th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2023) ภายใต้ธีม Transition towards Carbon Neutrality, Sustainability and Flexibility for Future Energy จัดขึ้นครั้งแรกในไทย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2023 ที่โรงแรมแมริออท จังหวัดเชียงใหม่ 

APPEEC 2023 พบกับ Keynote Speaker ระดับโลก การอภิปราย (Panel Session) การบรรยายพิเศษในรูปแบบ Oral Presentation ด้านไฟฟ้าและพลังงานมากกว่า 150 บทความ โดยมีผู้ร่วมบรรยายจากประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศ  รวมทั้งการแสดงนิทรรศการจาก Solution Providers และหน่วยงานการไฟฟ้า ฯ 

Advertisment