พพ.ได้งบ14 ล้านจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เตรียมสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน

- Advertisment-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ได้งบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 14 ล้านบาท ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่จริงของผู้ยื่นเข้าร่วมโครงการ ยืนยัน พร้อมเปิดรับข้อเสนอโครงการภายในปี 2563 นี้ ระบุขณะนี้อยู่ระหว่างปรับหลักเกณฑ์ แบ่งโควต้าประเภทเชื้อเพลิง ให้ครอบคลุมการนำร่อง 100 เมกะวัตต์ ในขณะแผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่มีการบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนไว้ในแผน ยังต้องรอลุ้นอีกรอบให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบแผน

ยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี พพ. (ขวามือ)

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้รับงบประมาณกว่า 14 ล้านบาท จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่ง พพ.จะนำมาใช้สำหรับการประเมินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละราย โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงของโครงการ เช่น มีพื้นที่ปลูกพืชจริงหรือไม่ พื้นที่โครงการอยู่ที่ใด และนำไปใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯเป็นต้น

โดยกระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนแน่นอน และจะเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นเสนอโครงการได้ภายในปี 2563 โดยจะเห็นได้จากการที่ พพ. กำลังทำหนังสือตอบกลับไปยังกองทุนฯ เพื่อยืนยันว่าจะขอใช้งบดำเนินโครงการดังกล่าวแน่นอน แต่การดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการจะต้องรอ กระทรวงพลังงานกำหนดหลักเกณฑ์โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่เน้นให้ประโยชน์ตกถึงชุมชนอย่างแท้จริงก่อน จึงจะทำการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ

- Advertisment -

สำหรับหลักเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชนที่จะจัดทำขึ้นใหม่นั้น ยืนยันว่ายังคงยึดโครงสร้างรูปแบบเดิมแต่จะปรับในรายละเอียดบางส่วน ทั้งนี้จะนำร่อง 100 เมกะวัตต์ก่อน ซึ่งอาจแบ่งโควต้าเชื้อเพลิงตามความเหมาะสม เช่น โรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวล 50 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย 20 เมกะวัตต์ เป็นต้น และกำหนดให้ต้องผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ(COD) ภายใน 12 เดือนหลังลงนามสัญญา

ส่วนกรณีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นแผนแรกที่บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯเอาไว้นั้น ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงนามยืนยันให้นำแผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม.อีกครั้ง จากที่ก่อนหน้านี้ ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งแผนดังกล่าวกลับมาที่กระทรวงพลังงาน เนื่องจากมีการปรับคณะรัฐมนตรี โดยเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

Advertisment

- Advertisment -.