ผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เฮ! ราคาต่ำกว่าดีเซลแล้ว ปตท.ลดรวม 6 บาท/ลิตร ตลอดเดือน ก.ย. 65

- Advertisment-

ผู้ใช้น้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์เฮ! ราคาถูกกว่าดีเซลแล้ว โดยตลอดเดือน ก.ย. 2565 ปตท.ปรับราคา 13 ครั้ง ได้ลดราคากลุ่มแก๊สโซฮอล์รวม 6 บาทต่อลิตร และปรับขึ้น 3.50 บาทต่อลิตร ส่วนดีเซลคงราคาเดิม 34.94 บาทต่อลิตร ไม่ปรับลด เพราะต้องเร่งส่งเงินคืนกองทุนฯ หลังพยุงราคาดีเซลกว่าปี ล่าสุดกองทุนฯ ยังอยู่ในสภาพติดลบหนักกว่า  1.25 แสนล้านบาท   

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่าปัจจุบันราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ มีราคาถูกกว่ากลุ่มดีเซลแล้ว ซึ่งราคาแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดทยอยปรับลดต่ำกว่าดีเซลนับตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา จากสถิติการปรับราคาน้ำมันของค่าย ปตท. พบว่าตลอดเดือน ก.ย. 2565 จนถึงปัจจุบัน มีการปรับลดราคากลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดต่ำกว่าดีเซลรวม 5 ครั้ง ได้แก่วันที่ 20, 27 ,28, 30  ก.ย. และวันที่ 1 ต.ค.  2565 

โดยตลอดเดือน ก.ย. 2565 จนถึงปัจจุบัน ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวน แต่มีทิศทางปรับลดลง  ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์มีการปรับราคา 13 ครั้ง โดยราคากลุ่มแก๊สโซฮอล์ (โซฮอล์ E20, โซฮอล์ 91 และโซฮอล์ 95 ) ปรับลดราคาลงรวม 6 บาทต่อลิตร และมีการปรับขึ้นราคารวม 3.50 บาทต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์E85 ลดราคารวม 3.70 บาทต่อลิตร และปรับขึ้นราคารวม 2.60 บาทต่อลิตร ขณะที่กลุ่มดีเซลราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร

- Advertisment -

ทั้งนี้สาเหตุที่ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ลดต่ำกว่าดีเซล เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้นำเงินกองทุนน้ำมันฯ ไปพยุงราคาดีเซลไว้ไม่ให้ทะลุเกิน 35 บาทต่อลิตร มาเกือบ 1 ปี ส่งผลให้สถานะกองทุนฯ เข้าสู่ภาวะติดลบกว่า 1 แสนล้านบาท ขณะที่ราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ถูกปรับราคาขึ้นลงตามราคาน้ำมันโลก ดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันโลกทยอยปรับลดลงราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์จึงปรับลงตาม แต่ราคาดีเซลยังคงตรึงไว้ที่ 34.94 บาทต่อลิตร ไม่ปรับลดลงเพื่อนำเงินกลับไปใช้คืนกองทุนน้ำมันฯก่อน

สำหรับราคาขายปลีกน้ำมันล่าสุดในวันที่ 3 ต.ค. 2565  ราคาดีเซลอยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร, ดีเซลพรีเมียมอยู่ที่ 43.66 บาทต่อลิตร , แก๊สโซฮอล์E85 ราคา 31.94 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาทต่อลิตร , แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.38 บาทต่อลิตร ,แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.65 บาทต่อลิตร และเบนซินอยู่ที่ 42.06 บาทต่อลิตร

ส่วนทางด้านกองทุนน้ำมันฯ ล่าสุด ณ วันที่ 25 ก.ย. 2565 ยังคงสถานะติดลบรวม 125,216 ล้านบาท มาจากการชดเชยราคาน้ำมัน ทำให้บัญชีน้ำมันติดลบรวม 82,674 ล้านบาท และมาจากการชดเชยราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ทำให้บัญชี LPG ติดลบรวม 42,542 ล้านบาท  อย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนฯ ได้หยุดชดเชยราคาดีเซล และกลับมาเรียกเก็บเงินผู้ใช้ดีเซลเข้ากองทุนฯ โดยได้เริ่มเรียกเก็บเงินเข้าตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2565 และปัจจุบันเก็บอยู่ 0.06 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกในวันที่ 3 ต.ค. 2565 ลดต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล โดยราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ 90.91 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.10  เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) อยู่ที่ 83.24  เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 3.70  เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) อยู่ที่ 88.98  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 3.79  เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

ขณะที่ค่าการตลาดผู้ค้าน้ำมัน นั้น ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ประกาศค่าการตลาดดีเซลเฉลี่ย ณ วันที่ 1-3 ต.ค. 2565 อยู่ที่ 2.01 บาทต่อลิตร แต่ค่าการตลาดที่แท้จริงของผู้ค้าน้ำมัน ณ วันที่ 3 ต.ค. 2565 สำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 1.79 บาทต่อลิตร และกลุ่มเบนซินอยู่ที่ 2-3 บาทต่อลิตร

Advertisment