ผลวิจัยโครงการ ดาว-อีเอฟ เพิ่มพัฒนาการด้านทักษะสมองให้แก่เด็กในมาบตาพุด

- Advertisment-

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เผยผลวิจัยโครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จเพื่อระยองผาสุก พบพัฒนาการด้านทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กมาบตาพุดเพิ่มขึ้น เดินหน้าสร้างบุคลากรคุณภาพของชาติต่อเนื่อง  

นางวชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการด้านกิจการสัมพันธ์ประจำโรงงาน และสถาบันรักลูก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดการอบรมเชิงวิชาการด้านการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ Executive Functions (EF) ให้แก่ผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่มาบตาพุดกว่า 180 คน พร้อมกับได้ส่งมอบงานวิจัยโครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จเพื่อระยองผาสุก ให้แก่ นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด หลังผลวิจัยค้นพบว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการก่อนและหลังได้รับการฝึกฝนทักษะ EF เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ ดาว และอาสาสมัครในโครงการฯ ยังคงเดินหน้าให้ความรู้และแบ่งปันเทคนิคการนำ EF ไปใช้เลี้ยงดูบุตรหลานแก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพของชาติต่อไป

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.