ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) 3 ปีต่อเนื่อง

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 จากงาน “Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption” รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน จัดโดยโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตอกย้ำถึงการยอมรับในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ที่มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง ปตท. ในฐานะบริษัทมหาชน ยังคงดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยึดมั่นในแนวทางการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.