ปตท.แจงแผนลงทุน5ปี (2563-2567)กว่า1.8แสนล้าน เน้นลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้น100%

- Advertisment-

ปตท. แจงแผนงบลงทุน 5 ปี (2563-2567) 1.8แสนล้านบาท กว่า52%เป็นการร่วมลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้น100% รองลงมา18%คือธุรกิจท่อส่งก๊าซ เส้นที่5 และ16%คือคลังLNGแห่งที่2 ในขณะที่ งบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้ายังมีเตรียมไว้อีกจำนวน 203,583 ล้านบาท เน้นการดำเนินธุรกิจ LNG แบบครบวงจรและการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาคอาเซียน โดยจะทะยอยขออนุมัติต่อบอร์ดปตท.เป็นรายโครงการ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า วงเงินลงทุนของปตท.และบริษัทลูกที่ปตท.ถือหุ้น100%ในช่วง 5 ปี (2563-2567)รวม180,814 ล้านบาทและการจัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีกจำนวน 203,583 ล้านบาท นั้นได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดปตท.ไปเมื่อวันที่ 16ม.ค.2563ที่ผ่านมา โดยสัดส่วนประมาณ 52% หรือคิดเป็นวงเงิน 93,181ล้านบาท นั้นเป็นการร่วมลงทุนและลงทุนในบริษัทลูกที่ปตท.ถือหุ้น 100% ได้แก่ โครงการในธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย การขยายธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก โครงการมาบตาพุดเฟส3 ของ PTT Tank

ส่วน18% หรือวงเงิน31,725ล้านบาท เป็นการลงทุนท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5  และ16% หรือวงเงิน 29,054ล้านบาท เป็นการลงทุนโครงการ LNG Receiving Terminal หนองแฟบ

- Advertisment -

สำหรับการจัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีกจำนวน 203,583 ล้านบาท นั้น
เป็นการลงทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ LNG แบบครบวงจรและการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาคอาเซียน และขยายการเติบโตด้วยการลงทุนธุรกิจก๊าซฯ สู่ไฟฟ้า (Gas to Power) โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความชำนาญและได้เปรียบในการแข่งขันไปสู่การลงทุนในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมูลค่าสูง ซึ่งจะขออนุมัติต่อบอร์ดปตท.เป็นรายโครงการต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.