ปตท. เผยทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตดี กำไร 9 เดือนแรกสูงขึ้น 0.3% แตะแสนล้านบาท

- Advertisment-

ปตท. แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2561 ธุรกิจเกือบทุกกลุ่มเติบโตดี โดยราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นหนุนราคาขายผลิตภัณฑ์เพิ่ม และกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ทั้งโรงแยกก๊าซฯ ธุรกิจการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ เติบโตดีขึ้นทั้งปริมาณขายและราคาขาย รวมถึงธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทำให้ ปตท. และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 100,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 330 ล้านบาท หรือ 0.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนผลประกอบการไตรมาสที่ 3 มีกำไรสุทธิ  30,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท หรือ 1% จากไตรมาส 2 ปี 2561 ส่วนรายได้รวมจากการขายมีจำนวน 1.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.4%  

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมสำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยการดำเนินการในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 100,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 330 ล้านบาท หรือ 0.3% จาก 99,816 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยเป็นผลจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยหลักๆ จากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในเกือบทุกหน่วยธุรกิจ ทั้งในส่วนที่ ปตท. ดำเนินการเองและดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ธุรกิจการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯที่ดีขึ้นทั้งปริมาณขายและราคาขาย และธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ที่ได้ประโยชน์จากกำไรสต็อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ที่มีผลการดำเนินงานดีขึ้นตามราคาขายและปริมาณขายที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ปตท. และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายจำนวน 1,718,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 254,975 ล้านบาท หรือ 17.4% โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบดูไบ

- Advertisment -

สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 30,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท หรือ 1% จากไตรมาส 2 ปี2561 ที่มีกำไรสุทธิ 30,029 ล้านบาท

รอบ 9 เดือน
ไตรมาสที่ 3
Advertisment

- Advertisment -.