ปตท.เปิดห้อง GSM Shipper Control Center รองรับเปิดเสรีก๊าซ

- Advertisment-

ปตท.เตรียมพร้อมรับมือเปิดเสรีก๊าซ โดยเปิดห้อง GSM Shipper Control Center ที่เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาให้รัฐมนตรี และปลัดกระทรวงพลังงานเยี่ยมชม เพื่อสร้างความมั่นใจในความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติในกรณีที่จะมีShipper รายอื่น โดยเฉพาะ กฟผ. เข้ามาใช้บริการระบบท่อส่งก๊าซ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center -ENC )รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ได้เข้าเยี่ยมชมห้อง GSM Shipper Control Center ของ ปตท. โดยมี นายวิรัตน์  เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ  และ นาย วุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  ของปตท. ให้การต้อนรับ

โดยตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมาของ ปตท. ดำเนินการบริหารการรับจ่ายก๊าซ บริหารระบบท่อส่งก๊าซ รวมทั้งบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ผ่านศูนย์ควบคุมการรับจ่ายก๊าซ ปตท.หรือ Gas control ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนยปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จ.ชลบุรี

แต่ด้วยนโยบายส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกระทรวงพลังงาน และนโยบายการเปิดให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือ Third Party Access ส่งผลให้ปตท. จำเป็นต้องแยกการดำเนินธุรกิจจัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติหรือที่เรียกเป็นการภายในว่า GSM (Gas Supply and Marketing) ออกจากการดำเนินธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติในกรณีที่จะมีShipper รายอื่นเข้ามาใช้บริการระบบท่อส่งก๊าซ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฟผ. ซึ่งมีแผนจะนำเข้า LNG ในช่วงปลายปี2562 นี้

- Advertisment -

ทั้งนี้ห้อง GSM Shipper Control Center ให้ GSM Shipper มีระบบควบคุม และบริหารการรับจ่ายก๊าซ ที่ แยกเป็นอิสระจากการปฏิบัติการขนส่งก๊าซของระบบท่อส่งก๊าซ แต่ทั้งสองศูนย์ควบคุมนี้ก็ยังคงต้องทำงานประสานกันภายใต้ข้อกำหนด TPA code ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

โดย ปตท. เริ่มทดสอบการปฏิบัติงานในห้อง GSM Shipper Control Center ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวัน ที่22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

Advertisment

- Advertisment -.