ปตท. เปิดศูนย์บริหารเอ็นจีวีภาคใต้ รับมือเจดีเอปิดซ่อมบำรุง 7-23 ก.ค.นี้

- Advertisment-

ปตท. เปิดศูนย์บริหารเอ็นจีวีภาคใต้ตอนล่างรองรับการซ่อมบำรุงของบริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเจดีเอระหว่างวันที่ 7 – 23 กรกฎาคม 2562 มั่นใจสามารถจำหน่ายก๊าซได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชนเป็นประธานเปิดศูนย์บริหารเอ็นจีวีภาคใต้ตอนล่างในช่วงหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯเจดีเอเพื่อเตรียมบริหารจัดการปริมาณเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและติดตามการซ่อมบำรุงของบริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในระหว่างวันที่ 7 – 23 กรกฎาคม 2562

สำหรับการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วยสถานีบริการทั้งหมด 12 แห่ง ครอบคลุม4 จังหวัดได้แก่ .สุราษฎร์ธานี 4 แห่ง  .นครศรีธรรมราช 3 แห่ง  .สงขลา 4 แห่ง และจ.ปัตตานี 1 แห่ง

- Advertisment -

ขณะนี้ ปตท. ได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้รถรับทราบล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 62 เป็นต้นมา และเตรียมแผนรองรับสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยทำการบรรจุก๊าซเอ็นจีวีจัดเก็บใส่รถขนส่งก๊าซฯ เพื่อสำรองไว้ก่อนการหยุดผลิต รวมทั้งวางแผนจัดสรรก๊าซฯจากพื้นที่ส่วนกลางขนส่งมายังสถานีบริการฯในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้มีก๊าซเอ็นจีวีจำหน่ายอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ได้จัดทีมช่างปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเตรียมความพร้อมให้สถานีบริการสามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ ถือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญเพื่อหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและภาคขนส่ง รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ

Advertisment