ปตท. เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนในโครงการ ”ตลาดไทยเด็ด”

PTTOR จับมือ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าจำหน่ายภายในร้านขายของฝาก ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ตลาดไทยเด็ด” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง คาดขยายโครงการครบ 100 แห่ง ในสิ้นปีนี้

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จัดหาสถานที่ตามเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเด่นของชุมชน

เบื้องต้น ได้จัดมุมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในร้านขายของฝากของผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ภายใต้โครงการ “ตลาดไทยเด็ด” ซึ่งเปิดโครงการแห่งแรกไปแล้วที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station หจก.สยามด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา และล่าสุด ได้ร่วมกันจัดงาน “ไทยเด็ด แมชชิ่งเดย์” (THAI DET Matching Day) ครั้งที่ 2 ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station หจก.โค้งวิไลไทยเสรี อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จำนวน 37 แห่ง ได้เจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 35 ราย เพื่อคัดสรรสินค้าเข้าจำหน่าย ณ จุดจำหน่ายสินค้า

ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เข้าร่วมโครงการ “ตลาดไทยเด็ด” แล้ว 74 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 51 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 แห่ง ภาคตะวันออก 6 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง และภาคกลาง 1 แห่ง คาดว่าภายในปี 2562 จะสามารถขยายโครงการได้ครบ 100 แห่ง ทั่วประเทศ มั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและกระจายสินค้า เพิ่มรายได้ให้คนในท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง