ปตท. เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาด ประจำปี 2566

- Advertisment-

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ปตท. เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2566 จำนวน 5,660,000 บาท (ห้าล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารได้ทูลเกล้าฯ ถวายกระเช้าสตรอว์เบอร์รีสดและผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Harumiki House ที่ได้แปรรูปผลผลิตสตรอว์เบอร์รีและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการใช้พลังงานความเย็นที่เหลือจากการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อีกด้วย

Advertisment