ปตท. เข้มมาตรการความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 พื้นที่ปฏิบัติการ จ.ระยอง

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จ. ระยอง ขอบคุณภาพจากวิดีโอ เพจ CSR โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท. เข้มมาตรการด้านสุขอนามัยและติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ปฏิบัติการ จ. ระยอง อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงานผู้ปฏิบัติการ โดยลดสัดส่วนจำนวนผู้ปฏิบัติงาน งดเดินทางข้ามจังหวัด เน้นให้พนักงานล้างมือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และรายงานความเสี่ยงผ่านหมอชนะ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐอย่างเต็มที่

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. (ซ้าย) และ นายสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. (ขวา)

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักในจังหวัดระยอง โดยนายสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยที่รัดกุม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

นอกจากการดำเนินตามมาตรการลดสัดส่วนพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้เหลือเฉพาะพนักงาน Critical person รวมถึงงดการเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ในปัจจุบัน ปตท. ยังคงมีความห่วงใยต่อพนักงาน ด้วยมาตรการที่เคร่งครัด ได้แก่ การกำหนดให้พนักงานทุกคนรายงานความเสี่ยงผ่านระบบ GSP Daily Check-in with หมอชนะ มาตรการ Lock up โดยจัดรถรับส่งและที่พักให้แก่พนักงานเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 การใช้ระบบขออนุญาตทำงานแบบออนไลน์ (e-Permit system) เพื่อคัดกรองและจำกัดจำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงการกำหนดพื้นที่ควบคุมและแยกพื้นที่ปฏิบัติงานกันอย่างชัดเจน และเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคล หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19  สำหรับชุมชนโดยรอบ ปตท. ยังคงร่วม เคียงข้างชุมชน ด้วยการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

- Advertisment -
การตรวจคัดกรองพนักงาน
การทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน
การทำความสะอาดรถรับส่งพนักงาน

“ปตท. พร้อมสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดในครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน ปตท. ตลอดจนชุมชนโดยรอบ ปลอดภัยจากเชื้อ
โควิด -19 โดยหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน” นายวุฒิกร กล่าวในตอนท้าย

 

 

Advertisment

- Advertisment -.