ปตท.หนุนนโยบายไบโอดีเซลB10 เป็นมาตรการถาวร

- Advertisment-

ปตท.หนุนนโยบายของกระทรวงพลังงานที่เตรียมกำหนดมาตรฐานการใช้น้ำมันไบโอดีเซลB10 เป็นมาตรการถาวรโดยสามารถที่จะปรับยืดหยุ่นสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ B100 ได้ตามผลผลิตปาล์มที่ออกสู่ตลาด

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)​เปิดเผยว่า ปตท.พร้อมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่มีแผนจะปรับเพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์100% (B 100) ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากปัจจุบันอยู่ที่7% หรือ B7 เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 10% หรือ B10  โดยขณะนี้ ยังรอความชัดเจนจากกระทรวงพลังงาน ในการออกประกาศกำหนดคุณลักษณะของน้ำมัน B10 และโครงสร้างราคาที่ชัดเจน

ทั้งนี้การขยับส่วนผสมไบโอดีเซลจาก B7 ที่มีความต้องการใช้ B100 ประมาณ 1,400 ล้านลิตรต่อปี เป็น B10 จะทำให้เกิดความต้องการใช้ B100 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 400-600 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งจะเป็นการช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในสต็อคและพยุงราคาผลผลิตปาล์มของเกษตกรให้สูงขึ้นได้

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม มองว่า การประกาศใช้ไบโอดีเซล B10 ของกระทรวงพลังงานควรจัดทำเป็นมาตรการถาวร เพราะจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้น้ำมันปาล์มดิบ เพื่อรับมือกับผลผลิตปาล์มที่จะออกสู่ตลาดในอนาคต  โดยหากช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก ก็ส่งเสริมการใช้เป็นไบโอดีเซลB10 ได้ แต่หากช่วงที่มีผลผลิตน้อยก็อาจปรับลดส่วนผสมเป็นไบโอดีเซล B7 หรือ B5ได้

Advertisment

- Advertisment -.