ปตท.สผ.แจ้งมติบอร์ดตั้ง “พงศธร ทวีสิน” นั่งตำแหน่งซีอีโอ ต่ออีก 1 ปี

- Advertisment-

ปตท.สผ.แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯวันนี้( 28 ส.ค.2563 ) ถึงมติบอร์ดปตท.สผ.ที่แต่งตั้งนายพงศธร ทวีสิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่ออีก 1 ปี เพื่อให้การบริหารงานองค์กรมีความต่อเนื่อง โดยนายพงศธร ถือเป็นผู้บริหารของกลุ่มปตท.คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการต่ออายุการทำงานหลังจากที่ครบวาระในวันที่  30 ก.ย.2563 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยที่ประชุมบอร์ดปตท.สผ. เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2563 ได้มีมติแต่งตั้งนายพงศธร ทวีสิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563  เพื่อให้การบริหารงานองค์กรมีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้นายพงศธร ในฐานะที่เป็นผู้บริหารของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ส่งมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ที่เป็นบริษัทในกลุ่มจะครบวาระการทำงานในวันที่ 30 ก.ย.2563 นี้ และได้รับการอนุมัติจากบอร์ด ปตท.เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2563 ให้ต่ออายุการดำรงตำแหน่งไปอีก 1 ปี หรือ สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.2564  ก่อนที่บอร์ด ปตท.สผ.วันที่ 27 ส.ค.2563 จะให้ความเห็นชอบแต่งตั้งสอดคล้องกับมติของ บอร์ดปตท.เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ

- Advertisment -

โดยนายพงศธร ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มปตท.คนแรกในประวัติศาสตร์ขององค์กรที่ได้รับการต่ออายุการทำงาน ซึ่งมีภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้มีความต่อเนื่องคือการเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านการผลิตก๊าซในอ่าวไทย จากระบบสัมปทานเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตให้มีความต่อเนื่องจากที่ปตท.สผ.จะเป็นโอเปอเรเตอร์ของทั้งแหล่งผลิตปิโตรเลียมกลุ่มบงกช และเอราวัณ ( ที่จะรับช่วงต่อมาจาก เชฟรอน )  รวมทั้งการปรับตัวองค์กรรองรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ

Advertisment

- Advertisment -.