ปตท.สผ. เข้าซื้อหุ้นเพิ่มในอพิโก เดินหน้าพัฒนาโครงการสินภูฮ่อม

- Advertisment-

ปตท.สผ. บรรลุการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในอพิโกแอลแอลซี มูลค่า 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มีสัดส่วนหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 72.8 พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการสินภูฮ่อม .อุดรธานีและขอนแก่น หลังจากครึ่งปีแรก 2562 มีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 88 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่าบริษัท พีทีทีอีพี เอชเค โฮลดิ้ง จำกัด (PTTEP HK Holding Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 39 ในบริษัท อพิโก แอลแอลซี (APICO LLC) จากบริษัท โคสท์ทอล เอ็นเนอร์จี (โคราช) จำกัด (Coastal Energy Company (Khorat) Limited) ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทำให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการถือหุ้นในอพิโกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72.8 ซึ่งเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหลังจากที่ ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อหุ้นในอพิโกจากกลุ่มบริษัท เทเท็ก ไทยแลนด์ (Tatex Thailand) เสร็จไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน อพิโกมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 ในโครงการสินภูฮ่อม ซึ่งมี ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการด้วยสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 55 และบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราชอิงค์ ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ปตท.สผ. คาดว่าการซื้อหุ้นครั้งนี้จะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 และจะทำให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการสินภูฮ่อมทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมเป็นร้อยละ 80.48 อย่างไรก็ตาม อพิโกยังมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในแปลงแอล 15/43 และแปลงแอล 27/43 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วย

- Advertisment -

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า การเข้าซื้อหุ้นในอพิโกเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สร้างฐานการเติบโตผ่านการขยายการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทและยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งก๊าซฯ สินภูฮ่อม เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการสินภูฮ่อม ครอบคลุมแปลงอียู1 (EU1) และอี5เอ็น (E5N) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น โดยมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในครึ่งปีแรกของปี 2562 เฉลี่ยประมาณ 88 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (14,487 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายคอนเดนเสทเฉลี่ยประมาณ 289 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากแหล่งดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) .. 2561 – 2580 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ทั้งนี้ สัญญาสัมปทานของโครงการสินภูฮ่อมได้รับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี โดยได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

Advertisment

- Advertisment -.