ปตท.สผ.อีดี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้

- Advertisment-

ปตท.สผ.อีดี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวประมง 44 สมาคมในพื้นที่ภาคใต้  และโรงเรียน 11 แห่งรอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา รวมทั้งบุตรหลาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่  เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติการ

โดยในปี พ.ศ. 2566 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  หรือ ปตท.สผ. ได้มอบทุนการศึกษา ผ่านสมาคมประมงในพื้นที่ปฏิบัติการโครงการ จี1 (G1/61) และโครงการจี 2 (G2/61) รวม 44 สมาคม  เพื่อนำไปจัดสรรมอบแก่นักเรียนในครอบครัวของสมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาท นอกจากนั้นยังได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งมอบแก่บุตรหลานชาวประมงที่ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 400,000 บาท และทุนการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จำนวน 400,000 บาท โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบทุนและมหาวิทยาลัยต่างๆ มีอิสระในการพิจารณาบริหารจัดการจำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนตามความเหมาะสม

สำหรับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการ ปตท.สผ.อีดี ได้มอบทุนการศึกษารวมจำนวน 812,000 บาท แก่โรงเรียน 11 แห่ง ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ได้แก่ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา โรงเรียนบ้านเขาแดง โรงเรียนวัดสถิตชลธาร โรงเรียนวัดโลกา โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ โรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนวัดบ่อปาบ โรงเรียนวัดตาหลวงคง โรงเรียนสงขลาวิทยาคม  และโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1  (บ้านยางงาม)  รวมทั้งชุมชน 3 แห่ง รอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ได้แก่  ชุมชนบ้านทะเลนอก หมู่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชุมชนบ้านนอกป่า-สภ.สิงหนคร หมู่ 5  ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และชุมชนบ้านหน้าเมือง หมู่ 6 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

- Advertisment -

นอกจากนั้น ยังได้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานข้าราชการทหารเรือ สังกัดทัพเรือภาคที่ 2 และฐานทัพเรือสงขลา ข้าราชการอำเภอสิงหนคร  เทศบาลเมืองสิงหนคร สถานีตำรวจภูธรสิงหนคร และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาด้วย

โครงการมอบทุนการศึกษาเป็นโครงการเพื่อสังคม ที่ ปตท.สผ.อีดี ดำเนินงานตามแนวทางของสำนักงานใหญ่ ที่มุ่งเน้นโครงการเพื่อสังคม 4 ด้าน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ได้แก่  โครงการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนและสังคมในพื้นที่ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม นอกจากนั้น ยังพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินต่าง ๆ ในพื้นที่

Advertisment

- Advertisment -.