ปตท.สผ.ตั้งงบลงทุนปี62กว่า6หมื่นล้านเน้นไทยและเมียนมา

- Advertisment-

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ตั้งงบลงทุนปี 2562 กว่า 60,721 ล้านบาท เน้นโครงการในไทยและเมียนมาและการขยายโอกาสทางธุรกิจ พร้อมวางแผนลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) กว่า 525,055 ล้านบาท  ตั้งเป้าขายปิโตรเลียมเติบโตสูงสุดในปี 2564 เฉลี่ย 32,600  บาร์เรลต่อวัน

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไว้ที่ 107,453 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายสำหรับลงทุน จำนวน  60,721 ล้านบาท และรายจ่ายดำเนินงาน
46,732 ล้านบาท ตามเป้าหมายปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยที่ 318,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ภายใต้การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการรักษาปริมาณการผลิต ปตท.สผ.ได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 38,247 ล้านบาท สำหรับโครงการผลิตหลักในไทยและในประเทศเมียนมา ได้แก่ โครงการเอส 1 โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และโครงการซอติก้า และจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน  16,170 ล้านบาท ในการผลักดันการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และเวียดนาม 52/97 และโครงการคอนแทร็ค 4 (แหล่งอุบล) ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองและการผลิตในอนาคต นอกจากนี้ ปตท.สผ.ยังให้ความสำคัญกับการสำรวจโครงการในเมียนมาร์ และมาเลเซีย เพื่อเพิ่มโอกาสการเพิ่มทรัพยากร ผ่านการจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 6,304 ล้านบาท

- Advertisment -

“ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะเห็นแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ในเชิงรุกมากขึ้น โดยจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริหารต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจะให้ความสำคัญกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจร (Gas Value Chain) เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้า (Gas to Power) รวมถึงการค้นหาธุรกิจใหม่อื่น ๆ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics / AI) และพลังงานทางเลือก (Renewable Energy) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัท และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน” นายพงศธร กล่าว

สำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) นั้น ปตท.สผ.ได้จัดสรรงบประมาณรวม 525,055 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากแผนงานดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. ตั้งเป้าปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันจากโครงการผลิตปัจจุบัน ระหว่างปี 2562-2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ ประมาณการรายจ่ายและปริมาณการขายปิโตรเลียมข้างต้น ยังไม่รวมผลจากการที่ ปตท.สผ.ได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจ G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) ในทะเลอ่าวไทยเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561

Advertisment