ปตท.สผ. จัดงานประชุม SSHE Forum 2024 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

- Advertisment-

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นประธานเปิดงานประชุมด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 (2024 PTTEP SSHE Forum) ร่วมกับนายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยมีนายปวิช เกศววงศ์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. เข้าร่วมในพิธี

งานครั้งนี้ ปตท.สผ. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Risk Normalization” เพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานแก่บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจและพนักงาน ปตท.สผ. และได้จัดพิธีมอบรางวัล CEO SSHE Excellence Awards ให้แก่บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยยอดเยี่ยม เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ (Zero-Incident Organization)- Advertisment -

2024 PTTEP SSHE Forum emphasizes proactive safety work culture and practice


Mr. Montri Rawanchaikul (6th from right), Chief Executive Officer, PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) presided over the opening ceremony of 2024 PTTEP SSHE Forum alongside Mr. Warakorn Brahmopala, Director General, Department of Mineral Fuels. Mr. Pavich Kesavawong (6th from left), Deputy Director General, Department of Climate Change and Environment; Mr. Kiatchai Maitriwong (4th from right) Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization), and PTTEP’s top executives also attended the event.

Held under “Risk Normalization” theme, 2024 SSHE Forum strengthened Safety, Security, Health and Environment (SSHE) awareness and promoted the exchange of SSHE knowledge and technologies for safe operations to business partners and PTTEP employees. As part of the event, PTTEP also presented the CEO SSHE Excellence Awards to business partners who have demonstrated excellence in SSHE performance towards Zero Incident Organization goal.

Advertisment

- Advertisment -.