ปตท.สผ. คว้า 3 รางวัลทรงเกียรติ ด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมนวัตกรรมและองค์ความรู้

- Advertisment-

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัลทรงเกียรติระดับประเทศและสากล ได้แก่รางวัล Thailand Top Company Awards 2024ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณูปโภค จากนิตยสาร Business+ รางวัล Green World Awards 2024 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับ Global Silver ประเภท Wildlife and Conservation จากการดำเนินโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน การมอบรางวัลจัดขึ้นที่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดย The Green Organization และรางวัล Global Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2023 (Global MIKE Award 2023) จากการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ การมอบรางวัลจัดขึ้นที่ฮ่องกง โดย The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA) บริษัท ARUP และมหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnic

______________________________

PTTEP wins 3 prestigious awards for excellence in business, environment and innovation management

- Advertisment -

PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) received 3 honorable awards namely, the Thailand Top Company Awards 2024 in the “Exploration and Production of Natural Resources and Public Utilities” category from Business+ magazine; the Green World Awards 2024 in Wildlife and Conservation category, Global Silver level, granted at the Green Organization’s award ceremony held in Brazilin recognition of PTTEP Reforestation project;and the Global MIKE Award 2023 forPTTEP’s innovation and knowledge management excellence within the company and through partnerships. The awardpresentation was held in Hong Kong by theInstitute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA), ARUP and Hong Kong Polytechnic University.

Advertisment

- Advertisment -.