ปตท.ศึกษาลงทุนปั๊มขายเฉพาะดีเซล รองรับรถบรรทุก

- Advertisment-

ปตท.เตรียมศึกษาสร้างปั๊มจำหน่ายเฉพาะน้ำมันดีเซล สำหรับรถบรรทุกขึ้น เพื่อลดปัญหาความแออัดในการให้บริการในปั๊ม โดยเลือกจุดสร้างในเส้นทางที่รถบรรทุกวิ่งผ่านจำนวนมากก่อนจะขยายให้ดีลเลอร์ลงทุนสร้างต่อ พร้อมหารือ SME Bank สนับสนุนสินค้าโอท็อปในพื้นที่มาจำหน่ายในปั๊ม ปตท.มากขึ้นด้วย 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ PTTOR เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปตท.  อยู่ระหว่างศึกษาการเปิดปั๊มน้ำมันสำหรับจำหน่ายเฉพาะน้ำมันดีเซลทุกเกรดเท่านั้น หรือ  ดีเซล สเตชั่น เช่น น้ำมันดีเซลทั่วไป หรือ ไบโอดีเซลB7(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์ม 7% ในทุกลิตร), น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมี่ยม และน้ำมันไบโอดีเซลB20 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 20% ในทุกลิตร) เพื่อลดปัญหาความแออัดในปั๊มน้ำมัน จากการให้บริการรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อรถขนาดเล็กที่มาใช้บริการ และยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการด้วย

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคาดว่าจะเลือกพื้นที่สร้างปั๊มดังกล่าวในเส้นทางที่รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล วิ่งผ่านจำนวนมากก่อน โดย ปตท.จะเป็นผู้ดำเนินการลงทุนเพื่อนำร่องก่อน หากประสบความสำเร็จจะขยายไปยังผู้ประกอบการที่เป็นดีลเลอร์ของ ปตท.ต่อไป

- Advertisment -

ทั้งนี้การลงทุนสร้างปั๊มดังกล่าว PTTOR สามารถดำเนินการได้เลยไม่ต้องขอนุมัติจากคณะกรรมการ(บอร์ด) ปตท. แต่อย่างไร เนื่องจากเป็นการขยายธุรกิจปั๊มน้ำมันตามปกติ

สำหรับปั๊ม ปตท.ที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบัน ยังคงจำหน่ายทั้งน้ำมันกลุ่มดีเซลและและกลุ่มเบนซินต่อไป ไม่จำเป็นต้องแยกเป็นปั๊มสำหรับน้ำมันกลุ่มเบนซินหรือกลุ่มดีเซลเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด แต่สาเหตุที่ต้องแยกกลุ่มดีเซลออกมาในครั้งนี้เพราะต้องการลดปัญหาความแออัดการจราจรและการให้บริการในปั๊ม และเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการมากขึ้นเท่านั้น

นายอรรถพล กล่าวว่า สำหรับยอดการใช้น้ำมันในปี 2562 นี้ คาดว่าทั้งประเทศจะเติบโต2-3% จากปี 2561 ยอดใช้น้ำมันดีเซลโดยรวมอยู่ที่ 62 ล้านลิตรต่อวัน การเติบโตดังกล่าวอาจไม่มากนัก เนื่องจากปัจจุบนรถยนต์มีสมรรถนะดีขึ้น สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลง ขณะที่สัดส่วนการจำหน่ายน้ำมันของ ปตท.ในปี 2562 คาดว่าจะเติมโตขึ้นอีก 0.6% หรือมีสัดส่วนอยู่ที่ 40.6% จากสัดส่วนการจำหน่ายน้ำมันของทุกราย ซึ่งเร็วๆนี้  ปตท.มีแผนจะช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนมากขึ้น โดยเตรียมหารือกับ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank เพื่อส่งเสริมสินค้าโอท็อปท้องถิ่นให้มาจำหน่ายในปั๊มปตท.มากขึ้นและช่วยสร้างแบรนด์ให้สินค้าโอท็อปด้วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือชุมชนและดึงดูดผู้มาใช้บริการในปั๊ม ปตท.เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.