ปตท.วางศิลาฤกษ์สถานีรับ-จ่ายLNG หนองแฟบและท่าเทียบเรือ มูลค่าลงทุน38,500ล้าน

- Advertisment-

ปตท. วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ  จ.ระยอง มูลค่าลงทุน 38,500 ล้านบาท รองรับการนำเข้าLNG 7.5 ล้านตันต่อปี จากเดิมที่มีอยู่ 11.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จ ในปี2565 จะทำให้ ปตท. มีขีดความสามารถในการรองรับLNGนำเข้ารวม 19 ล้านตันต่อปี

วันที่ 22 มี.ค.2562 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)​ ได้วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ หรือ Nong Fab LNG Receiving Terminal โดยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด(PTTLNG)​เพื่อรองรับการนำเข้าLNGในปริมาณ 7.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะแล้วเสร็จ พร้อมจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ เพื่อจัดส่งเข้าโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2565

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซฯ นี้ ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)​เมื่อวันที่30 พ.ค.2559 ที่เห็นชอบให้ก่อสร้างโครงการดังกล่าวด้วยงบลงทุน 38,500 ล้านบาท เพื่อขยายขีดความสามารถในการนำเข้าLNG จากเดิมที่ 11.5 ล้านตันต่อปี เพิ่มเป็น 19 ล้านตันต่อปี รองรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ปริมาณพลังงานสำรองจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การนำเข้าก๊าซฯจากประเทศเพื่อนบ้านมีข้อจำกัด ซึ่งสวนทางกับความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้นทั้งในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรมและขนส่

- Advertisment -

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด(PTTLNG) กล่าวว่า โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ณ บ้าน หนองแฟบ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง บนพื้นที่ 182 ไร่แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการข้อตกลงคุณธรรม ที่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส และมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอน โดยนับเป็นโครงการที่สำคัญในการรองรับ​LNG โดย ปตท.นำเข้าLNG มาตั้งแต่ปี 2554 ผ่านการซื้อขายลักษณะ สัญญาในรูปแบบตลาดจร (Spot)​ และได้นำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้ทำสัญญาซื้อขายLNG ระยะยาวทั้งหมด4 สัญญา รวมปริมาณ 5.2 ล้านตันต่อปี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว และเพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอต่อไป

โมเดลเรือขนส่งLNG ที่จัดแสดงในพิธีวางศิลาฤกษ์
Advertisment

- Advertisment -.