ปตท.ลงนาม ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมร่วมกัน ในEECi

- Advertisment-

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม PTT – Schneider Electric Innovation Center ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และความร่วมมือด้านระบบบริหารจัดการพลังงาน ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

พิธีลงนามความร่วมมือมีขึ้นเมื่อวันที่  19 กันยายน 2562 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เป็นประธาน พร้อมนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม  และ  นางหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่วนฝั่งชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย มีนายธนพงษ์  อิทธิสกุลชัย  ประธาน  และ นายธนากร วงศ์วิเศษ รองประธาน เป็นผู้ร่วมลงนาม

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาโอกาส ความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านพลังงาน ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ ผ่านการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม PTT – Schneider Electric Innovation Center ในพื้นที่โครงการวังจันทร์วัลเลย์ ของ ปตท.

- Advertisment -

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรมสร้าง New S-Curve เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. คือ People, Planet และ Prosperity  ขณะที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ โดยมีศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลก และเป็นพันธมิตรที่ดีกับ ปตท. มาโดยตลอด  การสานพลังระหว่าง ปตท. และ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์นี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูงที่เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม หรือ Innovation Ecosystem ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Innovation Platform และ Smart  Community เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ EECi ได้อย่างยั่งยืน อันจะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลได้ต่อไป”

Advertisment

- Advertisment -.