ปตท. – ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผนึกความร่วมมือสร้างความมั่นคงสุขภาพประชาชน พร้อมหนุนเสริมภาครัฐ เร่งกระจายวัคซีน

- Advertisment-

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) – ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างระบบสุขภาพและความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขที่จำเป็นแก่ประเทศ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ปตท. ได้ผนึกกำลังกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนของรัฐบาล ในการจัดหาและนำเข้าวัคซีนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน โดย ปตท. จะหนุนเสริมการบริหารการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนต่อลมหายใจเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวโดยเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนทุกระดับได้กลับไปดำเนินชีวิตวิถีใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวข้างต้น ปตท. ยังร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในขอบเขตต่างๆ ได้แก่ การแพทย์และการสาธารณสุขในการป้องกันสุขภาพ  การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

- Advertisment -

“ปตท. ได้ปรับกลยุทธ์ใหม่ในการทำธุรกิจ Life Science (วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต) เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงพร้อมที่จะเคียงข้างคนไทยในวิกฤติครั้งนี้ และเป็นพลังร่วม “ต่อลมหายใจเศรษฐกิจของประเทศ” ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินการภายใต้ โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ของ ปตท.” นายอรรถพลกล่าว

Advertisment

- Advertisment -.