ปตท. รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” รุ่นที่ 2

- Advertisment-

ปตท. จัดพิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” รุ่นที่ 2 ซึ่งมอบแก่ชุมชน 44 ครัวเรือนรอบพื้นที่ หวังสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนและต่อยอดการพัฒนาปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครอบครัว

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน  สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังจันทร์ สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” รุ่นที่ 2

- Advertisment -

ซึ่งพระราชทานแก่ชุมชนรอบพื้นที่ป่าวังจันทร์ จำนวน 44 ครัวเรือน ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชดำริฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน สามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้ชุมชนได้มีพันธุ์พืชที่ดีมีมูลค่า มีผักปลอดภัยไว้บริโภค และมีคุณภาพด้วยเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน อันเป็นมงคลยิ่ง

Advertisment

- Advertisment -.