ปตท. รับรางวัลองค์กรดีเด่นสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆนี้ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่นสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า” ประจำปี 2565 ให้แก่นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ที่มีคุณูปการต่อประเทศและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในฐานะองค์กรดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า รวมถึงเพื่อเป็นโอกาสให้ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าได้กระชับมิตรภาพพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้แก่กันอีกด้วย

Advertisment

- Advertisment -.