ปตท. มอบ 24 รางวัลประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ในหัวข้อ “ ลมหายใจเดียวกัน”

- Advertisment-

ปตท. มอบ 24 รางวัลประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ในหัวข้อ “ ลมหายใจเดียวกัน” ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ สร้างสีสันกำลังใจให้คนไทยก้าวข้ามวิกฤต

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ลมหายใจเดียวกัน” รวม 24 รางวัล แบ่งเป็นชิ้นงานชนะการประกวดประเภทยอดเยี่ยม 4 รางวัล และดีเด่น 20 รางวัล โดยชิ้นงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะจัดแสดงที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566

นายอรรถพล เปิดเผยว่า ปตท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดศิลปกรรม เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและศิลปินหน้าใหม่ รวมถึงกลุ่มคนรักศิลปะ ได้รังสรรค์ผลงาน พิสูจน์ทักษะและความสามารถผ่านผลงานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และทัศนศิลป์ มาตั้งแต่ปี 2529 โดยในแต่ละปี ปตท. จะกำหนดหัวข้อการประกวดที่สะท้อนถึงภาพรวมของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริบทสำคัญที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น จนกลายเป็นจุดเด่นของโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ซึ่งหัวข้อการประกวดในปีนี้คือ “ลมหายใจเดียวกัน” เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ ให้ผู้คนตระหนักถึงการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน เพราะคำว่า “ลมหายใจเดียวกัน” ไม่ได้หมายถึงเรื่องภายในประเทศเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องระดับโลก โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้คนต่างต้องเผชิญวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องเรียนรู้ปรับตัว ก้าวผ่านไปสู่วันข้างหน้า เพื่อชีวิตใหม่ภายใต้ลมหายใจเดียวกัน

- Advertisment -

“โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เป็นหนึ่งตัวอย่างของการส่งเสริมวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย ที่ดำเนินงานต่อเนื่องมาถึง 37 ปี โดยในปีนี้มีศิลปินที่ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 911 คน มีผลงานเข้าร่วมประกวด 968 ชิ้น ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับจากศิลปินทุกรุ่นเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าแม้ปัจจุบันโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปอย่างรวดเร็ว แต่ ปตท. ยังเชื่อมั่นว่า ศิลปะมีความสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้า การนำศิลปะและความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ น่าจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวทันยุคสมัย สร้างสิ่งแวดล้อมที่มีสีสัน เติมพลังใจแก่คนในประเทศ” นายอรรถพล กล่าว

Advertisment