ปตท.มอบน้ำแข็งแห้ง800ตัน ทำฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง

- Advertisment-

ปตท. มอบน้ำแข็งแห้ง 800 ตัน มูลค่า6.4ล้านบาท ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ โดยเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ ปตท. ได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2541

นายเชิดชัย บุญชูช่วย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) มอบน้ำแข็งแห้งจำนวน 800 ตัน มูลค่ารวม 6,400,000 บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) แก่ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) เนื่องใน “พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562” ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนโครงการฝนหลวง ในปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ ปตท. ได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2541 โดยการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.