ปตท.พร้อมรับมือแนวโน้มอนาคตคนใช้น้ำมันลดลงแต่หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

- Advertisment-

ปตท.พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจพลังงานหลังแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันลดลง คนจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า( EV )มากขึ้น เตรียมนำเทคโนโลยีสมองกล AI เข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าโดยคำนึงถึงความมั่นคงพลังงานประเทศและสิ่งแวดล้อม

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) กล่าวในงานสัมมนา Thailand 2019 ว่า ทิศทางความต้องการใช้น้ำมันในอนาคตจะเกิดการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้ใช้  ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มประเทศโอเปก ที่ในอดีตผลิตน้ำมันดิบออกมาประมาณ 70% ของความต้องการ แต่ปัจจุบันลดลงเหลืออยู่ที่ 40%  ในขณะที่การใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า( EV) ซึ่งเป็นเรื่องท้าทาย ที่ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. จะต้องปรับตัวรองรับในสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

โดยปัจจุบันจะเห็นว่าบริษัทมีการลงทุนกลุ่มธุรกิจใหม่ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง  เช่นลงทุนนำระบบสมองกลอัจฉริยะ( AI) เข้ามาพัฒนาดูแลเรื่องของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป้าหมายจะขยายให้ได้ทั้งหมด 6 โรง การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการขุดเจาะ  การสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ new s curve ที่ร่วมมือกับทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน  การเชื่อมโยงด้านขนส่งทางท่อ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นการลงทุนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภค และอยู่ภายใต้นโยบายหลักคือมุ่งเน้นสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงานให้กับประเทศ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.