ปตท.ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท

- Advertisment-

ปตท. ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท สะท้อนการกำกับกิจการที่ดีเป็นที่เชื่อมั่นของทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของประเทศ จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 6 เดือน และ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 1.79% 2.45% และ 3.47% ต่อปี ตามลำดับ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่มากกว่า 110 ราย ประกอบด้วย กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ และธนาคารพาณิชย์ ด้วยยอดจองซื้อรวมมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านบาท ทาง ปตท. จึงตัดสินใจเพิ่มส่วนการเสนอขาย (Greenshoe option) อีก 5,000 ล้านบาท จากมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้เดิมที่ 15,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท

- Advertisment -
พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“ปตท. ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และให้การตอบรับหุ้นกู้ ปตท. เป็นอย่างดีเสมอมา การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นไปตามแผนบริหารจัดการทางการเงินของ ปตท. เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตไปสู่ธุรกิจพลังงานอนาคตและธุรกิจใหม่ที่ไปไกลกว่าพลังงาน ตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” และเป็นการนำเสนอทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนกับบริษัทที่ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม” นางสาวพรรณนลิน กล่าวเสริมในตอนท้าย

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

Advertisment

- Advertisment -.