ปตท. – ปตท.สผ. จับมือ ไทยพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

- Advertisment-

ปตท. – ปตท.สผ. จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ESG-Linked Forward Contracts

เมื่อเร็วๆ นี้ – นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และ นายธนพจน์ ภาคสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ (ขวา) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ESG-Linked Forward Contracts เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้กับธุรกรรมการซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. และ ปตท.สผ. โดยเป็นนวัตกรรมสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินที่มีต้นทุนอ้างอิงกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ที่นอกจากจะมีการเชื่อมโยงแผนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยให้บริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

Advertisment

- Advertisment -.