ปตท.-ทช.ร่วมพัฒนาต้นแบบพลิกฟื้นนากุ้งร้างสู่ป่าชายเลนสมบูรณ์ระดับประเทศ​

- Advertisment-

ปตท.-ทช. ลงนามฯ ความร่วมมือจัดการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ฯ สิรินาถราชินีมุ่งพัฒนาต้นแบบพลิกฟื้นนากุ้งร้างสู่ป่าชายเลนสมบูรณ์ ระดับประเทศและภูมิภาค

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) (กลางซ้าย)และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (กลางขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การจัดการโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี ระยะเวลา 10 ปี (ปี 2565 – 2575) เพื่อขับเคลื่อนศึกษาวิจัย พัฒนา รวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนธรรมชาติและแปลงป่าชายเลนปลูกทั้งระบบ รวมถึงจัดการองค์ความรู้เพื่อต่อยอดขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน มุ่งพัฒนาเป็นต้นแบบศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการพลิกฟื้นนากุ้งร้างเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.