ปตท.จับมือ จอห์นสัน คอนโทรลส์ รุกธุรกิจบริหารจัดการพลังงานขั้นสูงในอาคาร

- Advertisment-

ปตท.จับมือ จอห์นสัน คอนโทรลส์ พัฒนาธุรกิจให้บริการระบบบริหารจัดการพลังงานขั้นสูงในอาคาร

​เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) Mr. Alvin Ng, Vice President, Digital Solutions APAC (ที่ 2 จากขวา) และ นางสาวสุธินี เอมมณีรัตน์ Country Manager, Thailand บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจให้บริการระบบบริหารจัดการพลังงานขั้นสูงในอาคาร ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาและพัฒนาธุรกิจการให้บริการระบบบริหารจัดการพลังงานสำหรับอาคาร ยกระดับขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอาคารและผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร โดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีขั้นสูงที่หลากหลายเพื่ออาคารอัจฉริยะ ให้อาคารสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งาน เรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นยำ ผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม รวมถึงเป็นการพัฒนานวัตกรรมพลังงานอย่างยั่งยืน ที่พร้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคตต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.