ปตท.จับมือ กรมทางหลวงชนบท ศึกษาวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

- Advertisment-

ปตท. จับมือ กรมทางหลวงชนบท ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างและการวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ นับเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านคมนาคม และด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2563) – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างและการวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ณ กรมทางหลวงชนบท สำนักงานใหญ่ โดยมีนายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และ นายสหเทพ ธรรมทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. เป็นผู้ลงนาม

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยว่า ความสำเร็จของ ปตท. ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวให้ประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนของกรมทางหลวงชนบทที่ให้ความสนับสนุนการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่กรมทางหลวงชนบทด้วยดีตลอดมา โดย ปตท. มีโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญที่วางบนพื้นที่กรมทางหลวงชนบท อาทิ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 บนพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี อยุธยา และนนทบุรี ซึ่งความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ เป็นการมุ่งเน้นศึกษาแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ  พร้อมทั้งศึกษาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในประเด็นสำคัญ อาทิ การวางระบบและการรื้อย้ายโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงชนบท  ตลอดจนสนับสนุนด้านการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ระหว่างสององค์กร เพื่อรองรับภารกิจหลักของทั้งสองฝ่ายให้มีความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์

- Advertisment -

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบูรณาการแผนงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างสององค์กรทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทางและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านคมนาคม และด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทย

Advertisment

- Advertisment -.