VL ศึกษาธุรกิจเรือขนส่งLNG รองรับเปิดเสรีก๊าซ

- Advertisment-

วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เตรียมศึกษาธุรกิจเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ภายในประเทศ ให้เสร็จภายในปี 2563 นี้ โดยหวังเป็นรายแรกของประเทศ  รองรับการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติในอนาคต ในขณะที่วันนี้ ( 9 ก.ค.2563) มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขนส่งน้ำมันกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น   เพื่อขนส่งน้ำมันดิบ,คอนเดนเสทและน้ำมันผลิตภัณฑ์ จากคลังน้ำมันต้นทาง โดยใช้เรือบรรทุกน้ำมันไปยังคลังน้ำมันปลายทาง มีอายุสัญญาร่วมกัน 5 ปี

ชุติภา กลิ่นสุวรรณ ซีอีโอ วี.แอล.

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมศึกษาธุรกิจเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ภายในประเทศ เป็นรายแรกของไทย เนื่องจากมองว่าธุรกิจ LNG จะขยายตัวสูงขึ้นจากนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติของรัฐ และมีลูกค้า 3-4 ราย แสดงความสนใจที่จะให้บริษัทรับเป็นผู้จัดการขนส่ง โดย VL คาดว่าจะศึกษาความต้องการขนส่ง LNG ในประเทศ การลงทุนและความคุ้มค่าเสร็จภายในปี 2563 และคาดว่าจะเริ่มลงทุนได้ในปี 2564 เพื่อรองรับโอกาสในธุรกิจขนส่ง LNG จากกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) กับผู้ประกอบการเอกชน 3 ราย ซึ่งมีแผนจะเริ่มนำเข้า LNG ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า

สำหรับในวันนี้  (9 ก.ค.2563) บริษัทมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขนส่งน้ำมันกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น   เพื่อขนส่งน้ำมันดิบ,คอนเดนเสทและน้ำมันผลิตภัณฑ์ จากคลังน้ำมันต้นทาง โดยใช้เรือบรรทุกน้ำมันไปยังคลังน้ำมันปลายทาง  อายุสัญญา 5 ปี  ต่อจากเดิมที่เคยมีสัญญาเก่าอยู่แล้ว 3 ปี  ปริมาณการขนส่งน้ำมัน 156 ล้านลิตรต่อเดือน

- Advertisment -

ซึ่งการทำสัญญาใหม่ที่เพิ่มขึ้นทำให้ VL มีความมั่นคงทางรายได้มากขึ้น ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ในปี 2563 จะเติบโตไม่น้อยกว่า 20%

Advertisment

- Advertisment -.