ปตท.จับมือหลายพันธมิตรต่อยอดธุรกิจ New S -Curve

- Advertisment-

ปตท.จับมือกับหลายพันธมิตรในช่วง 6 เดือนแรกของปี 63 พัฒนาต่อยอดธุรกิจ New S -Curve อาทิ Microsoft , Shange , Mitsui ,อุบลไบโอเอทานอล

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานถึงความคืบหน้าในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ New S -Curve ของ ปตท. ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ปตท.มีการจับมือกับหลายบริษัทชั้นนำเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านคลาวด์และดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจระดับองค์กรและประเทศ” กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ในระยะ 5 ปี  (ตั้งแต่ปี 2563-2568) ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนา Ecosystem ให้กับองค์กร โดย ‘คลาวด์’ ถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกัน  ทั้งในด้านข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระบบ การคิดค้นนวัตกรรม และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ยกระดับทักษะความสามารถเชิงดิจิทัลและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แก่พนักงาน ผ่านโครงการและศูนย์การเรียนการสอนต่าง ๆ ของ ปตท. รวมไปถึงศึกษาโอกาสในการจัดตั้ง AI Learning Center  ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

การร่วมกับ บริษัท Sharge เพื่อเชื่อมต่อ mobile App.ของ Sharge  เข้ากับ EV Charger และ Charging Platform ของปตท. ให้พร้อมบริการเชิงพาณิชย์

- Advertisment -

การจับมือกับ Mitsui ในการร่วมทุนธุรกิจ Robotics และ AI เพื่อเข้าไปช่วยผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าธุรกิจผ่านการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล

การจับมือกับ บริษัทอุบลไบโอเอทานอล ในการใช้เทคโนโลยียีสต์ สำหรับกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อการพาณิชย์

การจับมือกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามข้อตกลง ” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุปิดแผลชนิดไบโอเซลลูโลสเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

การจับมือกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีการลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบ Smart EIA Regulatory Screening System เพื่อพัฒนา Digital Platform ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนลงทุนพัฒนาโครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศ

dav
Advertisment

- Advertisment -.