ปตท. คว้ารางวัล S&P Global Sustainability Award 2022

- Advertisment-

ปตท. คว้ารางวัล S&P Global Sustainability Award 2022 เดินหน้าธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อเนื่อง พร้อมก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ปตท. ได้รับรางวัล S&P Global Sustainability Award ประจำปี 2565 ในระดับ Silver Class ซึ่งเป็นผลการประเมินระดับความยั่งยืนจาก S&P Global รวมทั้ง ปตท. ยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI กลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 สะท้อนการยอมรับในระดับโลกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล โดย

ปตท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำควบคู่กับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาด รวมถึงส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งขณะนี้คณะทำงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์กลุ่ม ปตท. (PTT Group Net Zero Task Force หรือ G-NET) อยู่ระหว่างการดำเนินงานร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระยะยาว

- Advertisment -

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ยังผ่านการประเมินเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องและได้รับรางวัล S&P Global Sustainability Award อีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

Advertisment

- Advertisment -.