ปตท. ขายธุรกิจถ่านหินให้กับ PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk เพื่อเดินหน้าสู่พลังงานสะอาด

- Advertisment-

คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท PTT International Holdings Limited (PTTIH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ดำเนินการขายหุ้นในบริษัท PTT Mining Limited (PTTML) ซึ่ง PTTIH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ให้กับบริษัท PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk หรือบริษัทในเครือของ Astrindo ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นด้านการลงทุนในธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่าประมาณ 471 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเดินหน้าตามกลยุทธ์มุ่งสู่พลังงานสะอาด

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท PTT International Holdings Limited (PTTIH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ดำเนินการขายหุ้นในบริษัท PTT Mining Limited (PTTML) ซึ่ง PTTIH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ให้กับบริษัท PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk หรือบริษัทในเครือของ Astrindo ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นด้านการลงทุนในธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่าประมาณ 471 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย PTTIH และ Astrindo ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา และคาดว่าจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2565


ทางด้านนาย Ray Anthony Gerungan ประธานผู้อำนวยการบริษัท PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (Astrindo) กล่าวว่า การลงนามสัญญาในครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์ระยะยาวของ Astrindo ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง และการเข้าถึงวัตถุดิบต้นน้ำที่มีส่วนผลักดันให้เรามุ่งไปถึงแผนในอนาคตได้มากขึ้น
ทั้งนี้ การลงนามสัญญาดังกล่าว เป็นไปตามกลยุทธ์ของ ปตท. เพื่อนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนและมุ่งเน้นด้านพลังงานสะอาด ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) พร้อมเดินหน้าสู่พลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond”

- Advertisment -

ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท Tentang PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk เป็นบริษัทที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแบบบูรณาการ ได้แก่ สินทรัพย์ในรูปแบบของท่าเทียบเรือบรรทุกขนถ่ายถ่านหิน เครื่องบดถ่านหิน และสายพานลำเลียงบนบก

Advertisment

- Advertisment -.