ปตท.ขยายส่วนลดราคาNGVรถสาธารณะจนถึง31มี.ค 2562

- Advertisment-

ปตท. ขยายเวลาสนับสนุนให้ส่วนลดฯ ก๊าซ NGV จนถึง 31 มีนาคม 2562 พร้อมมอบของขวัญปีใหม่เป็น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากโครงการ “ไทยเด็ด”ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 15 แห่งจากทั่วประเทศ ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station วันที่1 มกราคม 2562

นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ดำเนินโครงการบัตรส่วนลดราคา NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555  โดยล่าสุดคณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติขยายเวลาสนับสนุนส่วนลดราคาก๊าซ NGV จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 อีกทั้ง ปตท. ได้เตรียมความพร้อมสำรองก๊าซที่สถานีบริการไว้ให้เพียงพอสำหรับให้บริการกับผู้บริโภคในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้

ในส่วนของ  PTTOR ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ยังร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการ PTT Station ทั่วประเทศ โดยผู้บริโภคที่เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้โดยไม่จำกัดการเติมขั้นต่ำในวันที่ 1 มกราคม 2562  จะได้รับสินค้าเกษตรแปรรูปจากโครงการ “ไทยเด็ด” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 15 แห่งจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย และส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

- Advertisment -

นอกจากนี้ ปตท. ยังเตรียมสถานีบริการ NGV  LPG และ PTT station ให้พร้อมบริการแก่ผู้บริโภคและเป็นเพื่อนนักเดินทางตลอดเส้นทางทั่วไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

Advertisment

- Advertisment -.